Introduktionsvideo

Logistikkonsult – video

Web Supply Game: 2012

Logistiklärare SG: konsultuppdrag åt Ericsson 2012

Kapacitetsplaneringsprocess: konsultuppdrag åt Ericsson 2012

Testprocessförbättring: konsultuppdrag åt Sony-Ericsson 2011

Grafisk profil: konsultuppdrag åt MYSIGMA 2011

Prognosprocess: konsultuppdrag åt Ericsson 2011

Flödesmall 3D: konsultuppdrag åt Ericsson 2011

Flödesmall ESM: konsultuppdrag åt Ericsson 2010-2011

Demand Planning: konsultuppdrag åt Ericsson 2010

S&OP: konsultuppdrag åt Ericsson 2009-2010

Transportsimulering: konsultuppdrag åt Sony Nordic 2009

Lager & transporter: konsultuppdrag åt Sony Nordic 2008

Logistikstrategier: konsultuppdrag åt Ericsson 2007

Fabriksflöde: konsultuppdrag åt Ericsson 2007

Eskaleringsprocess: konsultuppdrag åt Ericsson 2007

Kommunikation av logistikprojekt FM: konsultuppdrag åt Ericsson 2007

Kommunikatör & webmaster Marconi: konsultuppdrag åt Ericsson 2006-2007

Logistiklärare: konsultuppdrag 2003-2006

Ekonomi-spel: konsultuppdrag åt Ericsson 2005

Logistik-kommunikatör ESM & webmaster: konsultuppdrag åt Ericsson 2004-2005

Webbspel i logistik: konsultuppdrag åt Celemi/IKEA 2004-2005

Brädspel i logistik: egen spelutveckling 2003

Distansutbildningsguide: konsultuppdrag åt Ericsson 2002-2003

Produktägare för logistikkurser: anställning på Ericsson University 2001-2002

Lärare & ansvarig för logistikkurser: anställning på Ericsson Radio Systems 2000-2001

Metod- & utbildningsansvarig för logistikförbättringar: anställning på Ericsson 1999-2000

Projektledare för logistikförbättringar i Sydostasien inom RBS: anställning på Ericsson 1998-1999

Examensarbete på Ericsson 1997-1998

Utbildning

TOP
UA-33113600-1